/ Blog / De vergrijzing: gevaar of opportuniteit voor verzekeraars?

De vergrijzing: gevaar of opportuniteit voor verzekeraars?

De vergrijzing van onze maatschappij neemt alsmaar toe. Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Bovendien zien we eveneens een verandering in de wensen en verwachtingen van senioren. 

Deze beweging heeft niet alleen een grote impact op de zorgsector, maar ook op het risicolandschap van verzekeraars. Moeten zij de toenemende vergrijzing zien als een gevaar of net als een opportuniteit? En hoe kunnen zij hier efficiënt op inspelen?

De vergrijzing in cijfers

De vergrijzing is een feit. Cijfers tonen het volgende aan:

  • Vandaag is meer dan 25% van de Europese bevolking ouder dan 60.
  • Tegen 2050 zal bijna 1/4de van de wereldbevolking 60 of ouder zijn.
  • Tegen 2050 zal het aantal 60-plussers verdriedubbeld zijn in vergelijking met 1955. Het aantal 80-plussers zal zelfs 9 keer zo hoog liggen (UN, 2017). 
  • Naar schatting zullen er tegen 2060 in Europa 44,4 miljoen 60-plussers zijn die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse activiteiten.
  • De algemene zorgnood op lange termijn zal met 80% toenemen tussen 2015 en 2060. Langetermijnzorg voor 80-plussers zal de komende 50 jaar verdrievoudigen (GCOA, 2018).

Gevolgen voor verzekeraars

Bij een ouder wordende bevolking horen vanzelfsprekend meer gezondheidsproblemen. Mensen leven steeds langer in relatieve gezondheid. Bovendien veranderen de wensen en verwachtingen van senioren ook doorheen de jaren.

Veel ouderen willen langer thuis blijven wonen of geven de voorkeur aan hybride zorgopties (met bv. familie of vrienden als zorgkring), ze worden alsmaar digitaler en staan er steeds meer voor open om gegevens omtrent hun gezondheid te delen — zeker als dat hun welzijn bevordert.

Al deze veranderingen zijn niet noodzakelijk een probleem voor verzekeraars: ze kunnen ook aangegrepen worden als een opportuniteit. Door nieuwe diensten te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen van oudere klanten, creëer je als verzekeraar een toegevoegde waarde. De rol van de verzekeraar blijft in deze benadering niet louter reactief, maar wordt proactief. Een shift van protector naar preventer.

Zo zet je als verzekeraar de vergrijzing om in een opportuniteit

Verzekeringsmaatschappijen kunnen helpen om de uitdagingen aan te pakken waar de gezondheidszorg en de vergrijzende bevolking mee te maken krijgen. Op die manier kunnen ze hun klantgerichtheid vergroten in een steeds competitiever wordende markt.

Wil je weten hoe jij dit aanpakt als verzekeraar? Ontdek er alles over in ons rapport “Silver Economy for Insurers, May 2021”. We bespreken o.a. de grootste uitdagingen waar verzekeraars mee geconfronteerd zullen worden en bekijken hoe je deze kan tackelen om zo een meerwaarde te creëren voor je klanten.