/ Blog / Jane opent een nieuwe wereld voor ouderenzorg

Jane opent een nieuwe wereld voor ouderenzorg

De Europese zorgsector staat de komende jaren voor enorme zorguitdagingen. De COVID-19 crisis, waarbij meer en meer zorginstellingen hun deuren (moeten) sluiten heeft de nood aan vernieuwende modellen en oplossingen voor de zorgsector alleen maar meer actueel gemaakt, zoals Jane.

Een verouderende bevolking betekent onvermijdelijk meer vraag naar zorg. Zo is het aantal 65-plussers de afgelopen jaren met een vijfde gestegen. Hierdoor zal in 2027 hun aandeel in Vlaanderen oplopen tot 23% van de bevolking (Statistiek Vlaanderen). Een vraag waar niet alleen in België, maar nergens in Europa, een antwoord op bestaat met de huidige zorgmodellen. Daardoor zullen ouderen met een lichte zorgvraag op termijn niet meer in aanmerking komen voor een verblijf in een zorginstelling. De komenden jaren zullen dus ook mensen met zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen.

testimonial-v2

Oost, west, thuis best?

Dat mensen liefst in hun eigen woning blijven wonen is daarbij een maatschappelijk gegeven dat al langer bekend is. 86,3% van de senioren denkt na over diensten die hen op hogere leeftijd kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Meer nog dan in 2017, blijft de eigen woning ook bij een overgrote meerderheid de voorkeur genieten, als men niet meer volledige zelfstandig kan wonen. 36% van de senioren verkiezen dan thuis te blijven wonen met overdag professionele hulp van thuisverpleging of thuiszorg, 27% met behulp van elektronische hulpmiddelen en 15% overdag met behulp van familie of vrienden. Het mag dan ook niet verbazen dat Dominique Beelen (CEO Senior Living Group), vanuit de zorgsector, aan de alarmbel trekt: “70% zegt nooit naar een rusthuis te willen, dat is toch schrikken.”

Wat nu..

Het wordt stilaan duidelijk dat er nood is aan vernieuwende modellen voor de zorgsector, en bij uitbreiding het volledige zorgsysteem in Europa, waarbij zorg op afstand een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Vandaag al, gaan we steeds vaker over van een rigide systeem - verzorging in een woonzorgcentrum of thuis - naar mengvormen waarbij we zorginstellingen niet meer zien als geïsoleerde gebouwen, maar als woonzorgzones. De zorginstelling opereert in dit geval als geïntegreerd onderdeel van de samenleving met ook zorgverlening buiten haar vier muren.

visual-overzicht

Hallo, Jane!

Dat idee willen we mee helpen uitbouwen met Jane - steeds met maximaal respect voor de persoonlijke levenssfeer. Door de unieke combinatie van bewegingssensoren, alarmknoppen en artificiële intelligentie kan Jane het zorgpersoneel - en bij uitbreiding de volledige zorgkring - immers actief ontzorgen en senioren op een autonome en toch veilige manier laten genieten van het leven. In een hybride zorgmodel met extramurale zorg kan Jane als slimme zorgoplossing ondersteuning bieden voor alle betrokken partijen, zowel thuis als in zorginstellingen en elke stap daar tussenin. Een senior die thuis woont kan ondersteund worden door Jane, met familie of vrienden als zorgkring. Duwt de senior op de alarmknop of merkt Jane iets ongewoons op (op basis van een patroon of zorgregel), dan krijgt de zorgkring via de smartphone een melding met meer informatie, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Wordt dat te zwaar, dan kan Jane ook gekoppeld worden aan alle bestaande vormen van zorgverlening: huisarts, thuisverpleging, woonzorgcentrum, ziekenhuis… Zij ontvangen bovendien de meldingen via eender welk communicatiesysteem, zodat ook zij hun gewoontes of werking niet moeten aanpassen. Zo worden er al verbindingen aangegaan met een professionele omgeving en vormen alle partijen een hechte gemeenschap rond de senior. En aangezien Jane heel gemakkelijk zonder infrastructuurwerken integreerbaar is, is er géén limiet. Zo kan er een ecosysteem ontstaan tussen alle partijen zodat Jane overal en altijd kan helpen ontzorgen.

Tijd voor jouw zorgmodel zonder muren?

Jouw organisatie ook buiten haar muren laten groeien? Zonder toegevingen op kwalitatieve zorg of werkdruk? Dat kan, met Jane. Jane ondersteunt jouw team zowel in je zorginstelling als bij senioren thuis en elke stap daartussenin. Dankzij het unieke samenspel van sensoren, digitale alarmknoppen en ons uniek, centraal platform met bijhorende API’s, integreren we ons moeiteloos in jouw werking.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Thomas Tyteca op +32 (0)465 12 18 89 of connecteer met hem op Linkedin.