/ Blog / Trends in ouderenzorg, deel 2: wat betekent de toenemende vergrijzing voor de zorg?

Trends in ouderenzorg, deel 2: wat betekent de toenemende vergrijzing voor de zorg?

Toenemende vergrijzing betekent dat er ook in de ouderenzorg veranderingen op til zijn. In het vorige artikel uit deze reeks wierpen we een blik op de oudere bevolking anno 2030, in dit artikel bespreken we de mogelijke gevolgen hiervan voor de toekomstige verzorgers en de zorg zelf.

Er dreigt een tekort aan zorgverleners

Tegen 2060 zullen 44,4 miljoen 65-plussers hulp nodig hebben bij hun dagelijkse activiteiten — dat is dubbel zoveel als vandaag. Daarbovenop zal de grijze druk de komende jaren sterk toenemen. Dit betekent dat het aantal 65-plussers stijgt ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een chronisch gebrek aan gekwalificeerde medewerkers in de zorgsector, zo erg zelfs dat er in 2060 slechts 1 verzorgende per 51 80-plussers zal zijn.

Dit tekort geldt niet alleen voor professionele zorgverleners: ook het aantal potentiële mantelzorgers zal de komende 10 jaar afnemen. Momenteel wordt zo’n 60% van de zorg in de EU gedragen door informele zorgverleners. Het totale aantal mantelzorgers zou tegen 2050 met 20% à 50% moeten stijgen om de huidige verhouding tussen mantelzorgers en zorgbehoevenden te dragen. 

In de toekomst zullen senioren ook steeds vaker kinderloos zijn. Als gevolg zal de mantelzorg steeds vaker door leeftijdsgenoten gedragen moeten worden. Deze mensen kampen echter zelf vaak met gezondheidsproblemen waardoor mantelzorg niet efficiënt is.

Nood aan een zorgmodel zonder muren

Net zoals de senioren zullen ook de zorgprofessionals zelf de komende jaren sterk veranderen. Hun aanpak zal steeds meer gericht zijn op veerkracht en op zelf- en samenredzaamheid. Bovendien verwachten we dat zorg steeds vaker bij ouderen thuis zal plaatsvinden. Dit vraagt om een aangepast zorgmodel dat ook buiten de muren van het woonzorgcentrum toereikend is.

Zorginstellingen opereren in dit geval als een geÏntegreerd deel van de samenleving met ook zorgverlening buiten hun vier muren, en dat zonder kwaliteitsverlies of extra werkdruk voor de zorgverleners. Technologie zal hier een zeer belangrijke rol in spelen.

gettyimages-1201520812-170667a

Het belang van technologie neemt toe

De behoefte aan fysieke ondersteuning kan deels opgevangen worden met technologie. De markt voor technologische zorgtoepassingen is de laatste 4 jaar zelfs al verzevenvoudigd. Bovendien krijgen ouderen steeds betere digitale vaardigheden. Zo wil maar liefst 80% een personenalarm gebruiken en staat 1 op 3 zestigers open voor een waarschuwingssysteem met sensoren of camera’s in huis.

Belangrijk hierbij is dat de privacy van de ouderen niet geschonden wordt. Bij Jane zijn we ons hier maar al te zeer van bewust. Ons systeem bestaat uit een combinatie van alarmknoppen, artificiële intelligentie en bewegingssensoren die alleen temperatuur en beweging detecteren. Zo kunnen zorgverleners een figuurlijk oogje in het zeil houden terwijl er niet geraakt wordt aan de privacy van de senioren.

Samen sterk voor de toekomst

Het staat hoe dan ook vast dat de vergrijzing het komende decennium alleen maar zal toenemen. Uiteraard brengt dit implicaties met zich mee, zowel voor de ouderen als voor hun verzorgers en de zorgsector op zich. 

Daarom werken we met Jane nu al mee aan een hybride zorgmodel dat voor iedereen toegankelijk is. Een senior die thuis woont kan ondersteund worden door Jane, met familie of vrienden als zorgkring. Wordt dat te zwaar, dan kan Jane ook gekoppeld worden aan alle bestaande vormen van zorgverlening. Zo kan er een ecosysteem ontstaan tussen alle partijen waarbij Jane overal en altijd helpt ontzorgen.

Wil je graag eens praten over de toekomst van de zorg en hoe wij jou hierin kunnen ondersteunen? Onze experts staan voor je klaar.