/ Blog / Waarom Jane een onmisbare technologie is voor de thuis- en mantelzorger van vandaag

Waarom Jane een onmisbare technologie is voor de thuis- en mantelzorger van vandaag

De verantwoordelijkheid nemen voor iemand die zorgbehoevend is, is niet gemakkelijk — niet voor professionals, niet voor mantelzorgers. Bovendien staat het Europese zorglandschap voor stevige uitdagingen. Daarom bouwen wij mee aan een zorgmodel dat zorgverleners zoveel mogelijk ondersteunt in hun zorgtaak. Lees hieronder waarom Jane een onmisbare technologie is voor de thuis- en mantelzorger van vandaag.

Een set-up volgens het zorgmodel zonder muren

De technologie van Jane speelt vandaag al in op het zorgmodel van morgen. Zo gaan we steeds meer richting een zorgmodel zonder muren, waar zorginstellingen niet langer als geïsoleerde gebouwen gezien worden, maar wel als woonzorgzones. Deze zones maken een geïntegreerd deel uit van de samenleving met ook zorgverlening buiten hun vier muren. 

In dit model met extramurale zorg biedt Jane als slimme technologie ondersteuning aan alle betrokken partijen, zowel thuis als in zorginstellingen en elke stap daar tussenin. Zo kan ons systeem gekoppeld worden aan alle bestaande vormen van zorgverlening en ontstaat er een ecosysteem tussen alle partijen waarbij Jane overal en altijd kan helpen ontzorgen.

Jane 2-0116-1-1

Veel meer dan het klassieke personenalarmsysteem

Jane is zoveel meer dan het klassieke personenalarmsysteem; zoveel meer dan een alarmknop. Bij een alarmknop is er áltijd een actie nodig van de gebruiker zelf. Maar wat als die persoon niet in staat is om op de knop te drukken? Door een combinatie van sensoren, zorgregels en artificiële intelligentie heeft Jane deze actie niet nodig.

Daarbovenop transformeren we ook de manier waarop er zorg wordt gedragen. We leggen de focus niet puur op het verlenen van zorg, maar wel op het creëren van een zorgnetwerk waarbij welzijn een belangrijke plaats inneemt. 

Op die manier willen we ook de samenredzaamheid van senioren en hun omgeving bevorderen. Lees er meer over in ons artikel “Van zorgafhankelijk naar zelf- en samenredzaam“.

Voordelen voor elke partij

Professionele zorgmedewerkers krijgen met Jane een beter overzicht over hun patiënten. Plannen wordt gemakkelijker, werken wordt efficiënter, en de kwaliteit van de zorg op zich wordt beter. Bovendien bepaalt elke organisatie zelf welke actoren allemaal aan Jane gekoppeld worden.

Eindgebruikers krijgen met Jane de kans om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen. Ze behouden hun sociale rol en vrijheid, wat hun welzijn alleen maar ten goede komt. Dit gebeurt allemaal zonder dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn in het leven van de senior en zonder dat zij een wearable, zoals een alarmknop, moeten dragen.


Voor de zorgkring ten slotte biedt Jane 24/7 nuttige inzichten aan iedereen die deel uitmaakt van de kring. Omdat de AI patronen ontwikkelt kunnen risico’s makkelijker voorspeld worden, wat preventie in de hand werkt. Bovendien worden de zorgen voor de senior gedeeld, wat voor de zorgkring een hele opluchting kan zijn.

Geen keuze, maar een noodzaak

Een steeds ouder wordende bevolking betekent onvermijdelijk meer vraag naar ouderenzorg. Door deze toename zullen ouderen met een lichte zorgvraag op termijn echter niet meer in aanmerking komen voor een verblijf in een zorginstelling, en ook mensen met een zwaardere zorgvraag zullen thuis moeten blijven wonen. 

We moeten dus werken aan een duurzamer zorgmodel dat voldoet aan onze veranderende maatschappij. In die zin is de technologie van Jane zelfs geen keuze meer, maar wel een noodzaak in het kader van een duurzaam zorgmodel.

Wil je graag weten wat Jane voor jou als thuis- of mantelzorger kan betekenen? Contacteer ons op het nummer +32 2 588 57 70 of via het contactformulier. We bekijken graag hoe we jou kunnen helpen.