CE-Conformiteit

De CE-markering aangebracht op het product bevestigt de overeenstemming ervan met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op het product en in het bijzonder met de geharmoniseerde normen en specificaties.

Radioapparatuur-richtlijn (RED) 2014/53/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

RoHS-richtlijn 2015/863/EU als uitbreiding op 2011/65/EU

REACH 1907/2006/EU + 2016/1688

image (17)

CE-Conformiteit Hub
CE-Conformiteit SOS-knoppen
CE-Conformiteit Bewegingssensoren