Cookiebeleid

1.Inleiding

Jane NV (Hierna ‘Jane’) maakt gebruik van cookies en andere trackers (Hierna ‘cookies’) op haar website en in de applicatie.

Deze Cookie Notificatie is dan ook bedoeld om een transparant beeld te schetsen over de wijze waarop Jane cookies. Zo verwerkt Jane persoonsgegevens steeds in lijn met de vereisten van de nieuwe Europese privacy wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bestaande cookie wetgeving.

2.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de naamloze vennootschap Jane, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node, BTW BE0699.693.959.

Als gebruiker kan u steeds contact opnemen met de Data Protection Officer van Jane per e-mail via privacy@jane.be

3.Cookiebeleid 

De website en applicatie van Jane maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bewaard worden in de browser of de harddrive van uw computer of mobiel toestel. Cookies kunnen voor verschillende redenen gebruikt worden en zorgen er ondermeer voor dat informatie bewaard wordt. 

 

4.Wat bij eventuele wijzigingen?

Jane behoudt zich het recht voor om deze privacy notificatie op ieder ogenblik te wijzigen. U kan steeds de meest recente versie raadplegen op de website www.meetjane.be

We zullen steeds de revisie datum publiceren zodat u duidelijk kan terugvinden van wanneer de laatste versie van deze privacy notificatie geldt. We zullen u ook proactief informeren bij ingrijpende veranderingen van dit privacy beleid.


Laatste bijwerking 20.01.2021