FAQ

Welke soorten gegevens verzamelt Jane?

Jane verzamelt twee soorten gegevens: persoonlijke gegevens (infomatie over jezelf en de oudere waar je de kit zal installeren) en bewegingsgegevens (verzameld via de bewegingssensoren).

Wat doet Jane met de gegevens die ze verzamelen?

Alle data worden gebruikt om een persoonlijke Jane-ervaring te kunnen aanbieden en de zorgkring te contacteren in het geval van nood. Alle bewegingsdata worden gebruikt als kernonderdeel van de oplossing, met name om een verwacht bewegingspatroon op te stellen zodanig we in staat zijn een melding te geven wanneer er iets ongewoons gebeurt.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Dataprivacy en -beveiliging is voor ons enorm belangrijk. Bijgevolg volgen wij constant de laatste trends op inzake data- en serverbeveiliging en doen we alles wat in ons vermogen ligt om je gegevens veilig te bewaren. Op regelmatige basis laten wij ook onafhankelijk derde partijen analyses uitvoeren op onze infrastructuur en servers inzake databeveiliging.

Hoelang bewaart Jane mijn gegevens?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.