Garantie

Volgens de Europese wetgeving, Richtlijn 99/44/ EG, alsook volgens de Belgische wetgeving, heeft de particuliere koper recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Meer informatie over de garantie kan gevonden worden in de “Algemene Voorwaarden van de Jane-diensten”.

Daarnaast kan ook steeds contact opgenomen worden met Jane via e-mail naar support@jane.be of via het gratis nummer 0800 29 559.

Alle producten gekocht van Jane, inclusief niet-Jane-producten, vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar van de verkoper tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming is, bepaald bij de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken, bepaald bij de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Op grond van de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek hebben consumenten onder meer het recht om van de verkoper de gratis herstelling of vervanging te bekomen van producten die een gebrek aan overeenstemming vertonen binnen 2 jaar vanaf de levering, mits de rechtsvordering wordt ingesteld voor het einde van die termijn of binnen 1 jaar na de ontdekking van het gebrek (indien deze termijn langer is).